Kwaliteiteisen en bevordering

NVvP
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten  stelt eisen aan haar leden podotherapeuten met betrekking tot de kwaliteit. Podotherapeuten hebben een HBO-bachelor opleiding podotherapie gevolgd aan de Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool . Daarnaast worden er regionaal en landelijke vergaderingen belegd om de stand van zaken te bespreken en up to date te houden en veranderingen in de gezondheidszorg en zijn regels onder de aandacht te brengen. Lees meer.

 

Verplichte Post-bachelor scholing
Alle podotherapeuten hebben de cursus Loco regionale anesthesie gevolgd welke vooruit loopt op de bevoegdheid om kleine operaties uit te mogen voeren.
Ook zijn alle podotherapeuten verplicht de cursus Evidence Based Practice te volgen om zo toegerust te zijn het handelen in de praktijk te toetsen aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Deskundigheidsbevordering
Podotherapeuten  zijn verplicht jaarlijks bijscholingen te volgen op HBO-niveau en deze worden met punten geaccrediteerd door stichting ADAP. Lees meer.

 

Visitatie
Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut. Bij voldoende beoordeling krijgt de podotherapeut punten voor het Kwaliteitsregister Paramdici. Praktijk voor Podotherapie Castricum is in 2012 gevisiteerd door de Nederlandse vereniging van Podotherapie en is beoordeeld met een 7,5.

 

Kwaliteitsregister Paramedici
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

 

 

Intercollegiale toetsing
Om de kwaliteit van de podotherapeuten in Noord-Holland te vergroten zijn wij met onze collega`s uit deze regio een samenwerkingsverband aangegaan;  Podotherapeuten NHN. Onder begeleiding van de NVvP  wordt er casuistiek besproken om zo de kennis en kunde van de collega`s regelmatig te toetsen en te bevorderen. Tevens zorgen wij samen met deze collega`s voor patientenvoorlichting, contact met de huisartsen etc. Lees meer.

 

 

 

.

 

 

NVvP

 

Stichting ADAP

 

 

 

Kwaliteits Register Paramedici

 

Podotherapie NHN