Informatie en advies

Wachttijd is 1-2 weken

Onze wachttijd is op dit moment 1 week.

Verwijzing per 1 juli 2011 niet meer nodig

De podotherapeut mocht,  volgens de wet op de paramedische beroepen,  uitsluitend  behandelen op verwijzing van de behandelend arts.
Dit is veranderd per 1 juli 2011, nu is het ook mogelijk om op eigen initiatief een afspraak te maken bij de podotherapeut zonder dat dit consequenties heeft voor de vergoeding door de verzekering. Wel willen wij de huisarts op de hoogte brengen van de klacht, de ingestelde therapie en de resultaten van de behandeling;  mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dit laten weten.

Aangesloten bij de NVvP

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten  ( NVvP). Dit is meestal een eis van de zorgverzekeraar om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
 
Betaling en declareren

Na het bepalen van het behandelplan worden de kosten besproken en schriftelijk aan u meegegeven. Met dit lijstje kunt u nakijken voor welk bedrag u, in het aanvullend pakket, verzekerd bent. Vraag aan uw verzekering altijd wat u voor podotherapie vergoed krijgt of zoek het op in de lijst die de NVvP voor u heeft samengesteld. Lees meer…
Bij aflevering van de zolen ligt de rekening voor u klaar en kan alleen  contant of per pin worden voldaan.   

De nota kunt u samen met de verwijzing opsturen naar de verzekering zodat u uw vergoeding, waar u voor verzekerd bent, op uw rekening teruggestort krijgt.

 
Vergoeding door zorgverzekeraar
Wennen aan de zolen
Schoenadvies
Heb ik neuropathie door mijn Diabetis Mellitus?
Advies voor de voet van de diabeet
Rekoefeningen

 

 

 

 

 

Oude website

" Sinds 1 januari 2014 kunt u ook met pin betalen "