Hoe verloopt het afsprakentraject?

Afspraken kunt u telefonisch maken tijdens kantooruren op alle dagen van de week. Het vaste nummer 0251-656414 of het mobiele nummer 06-47438221 hebben beide een voice-mail waar u een bericht kunt achterlaten mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden.

Voor uw eerste bezoek verzoek ik u het volgende mee te nemen: • uw geldige zorgverzekeringpas • uw geldige identiteitsbewijs • (sport)schoenen die u veel draagt • eventuele hulpmiddelen die u al heeft • een verwijzing van de huisarts ( niet noodzakelijk )

De podotherapeut start met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten, het is daarbij van belang dat u alle relevante klachten ook echt benoemd en niet alleen die van de voet. Uw klacht wordt besproken en daarbij kijkt de podotherapeut naar samenhangende gegevens. Daarna wordt de diagnose gesteld, dit gebeurt d.m.v. de volgende methodes: lees meer…

Als de diagnose gesteld is wordt u dit uitgelegd zodat u goed begrijpt waar de klacht vandaan komt en hoe deze ontstaan is. Hierbij kan ik foto`s, een model van een voetskelet gebruiken of u de specifieke bewegingen zelf voordoen.

Het behandelplan op maat kan nu voor u gemaakt worden en kan ik U een voorstel doen welke behandeling ik voor u in gedachte heb en wat dit voor effect op uw klachten zal hebben. Uw behandeling zal uit een van de volgende therapieën bestaan: lees meer …

Tijdens uw eerste afspraak zullen de kosten aan u worden medegedeeld. De betaling geschiedt uitsluitend contant of per pin. Hierna ontvangt u een rekening, welke u zelf kunt indienen bij uw verzekering.Voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar lees meer …

De behandeling kan nu gestart worden tenzij u podotherapeutische zolen nodig heeft want deze worden door mij voor u op maat gemaakt en dit duurt meestal 1 week.

De controle is meestal na 6 weken waarbij gekeken wordt of de klachten zijn verdwenen of alleen zijn verminderd. In het laatste geval kijk ik of ik hier een oorzaak voor kan vinden en dan stel ik de behandeling bij en evalueren we dit na 4 weken telefonisch.

Een rapportage wordt verstuurd naar de verwijzer zodat zij op de hoogte zijn van uw behandeling en de resultaten die dit heeft gehad op uw klachten.

 

 

 

 

 

 

" Per 1 januari 2014 is het ook mogelijk om met pin te betalen"